Artikler


Af Lisbeth Bonde | www.lisbethbonde.dk SØREN Kierkegaard skriver i sin dagbog fra januar 1848: »Egentlig ligger al Kunst i en dialektisk Selvmodsigelse. Det sande Evige kan hverken males eller tegnes eller hugges i Steen; thi det er Aand. Men det Timelige kan egentlig heller ikke males, tegnes, hugges i Steen, […]

Weekendavisen 9. januar 2004


Interview med billedkunstneren Peter Martensen af Carsten Odgaard Peter Martensen (f. 1953) er noget så umoderne som en portrættør af mennesket. I en tid, hvor mennesket har været så godt som fordrevet fra kunstens verden, har Martensen stædigt holdt fast i det som uudtømmeligt tema. Hans figurmalerier bærer tydeligt vidne […]

Virkeligheden er et æstetisk anliggende